Dodaj do ulubionych Mapa strony
Aparaty grzewczo-wentylacyjne przeciwwybuchowe ASIW i ASIP
image

ASIW-1/III; ASIW-1/IV
ASIW-2/III; ASIW-2/IV
ASIW-3/III;ASIW-3/IV
ASIP-1/II; ASIP-1/III
ASIP-2/II; ASIP-2/III
 ASIP-3/II; ASIP-3/III

Są to urządzenia służące do przygotowania żądanej ilości powietrza o odpowiednich parametrach w środowiskach zagrożonych wybuchem, w których występują pary benzyny do lakierów, ksylenu, toluenu, octanu etylu i alkoholu etylowego - wg PN 83/H-08110. Mogą być stosowane w sferach zagrożenia wybuchem Z1; Z2 gazami i parami cieczy palnych należących do podgrupy IIA wybuchowości i klas temperatury T1; T2; T3. Maksymalna temperatura przetłaczanego czynnika nie może przekroczyć 500C. Zapylenie powietrza nie może przekraczać 0,3 g/m3. Aparat grzewczo-wentylacyjny typu ASI jest typowym aparatem grzewczo - wentylacyjnym dodatkowo zabezpieczonym przed powstaniem iskier mechanicznych powodujących wybuch. Aparaty stosowane są w zakładach, gdzie obok ogrzania powietrza do żądanej temperatury dostarczyć należy powietrze świeże celem zapewnienia właściwych warunków sanitarnych powietrza wewnętrznego. Obudowy aparatów ASIW i ASIP mają identyczne wymiary gabarytowe, różnią się tylko konstrukcją wymienników. 
Aparaty grzewczo – wentylacyjne przeciwwybuchowe typu ASI posiadają atest wydany przez Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna „Barabara” w Mikołowie.

Opis konstrukcji
Aparaty grzewczo - wentylacyjne przeciwwybuchowe składają się z następujących podzespołów: 

  • obudowy wykonanej z blach stalowych
  • wentylatora promieniowego z wirnikiem FK osadzonym bezpośrednio na wale silnika elektrycznego
  • wymiennika ciepła wykonanego ze stali przystosowanego do zasilania wodą o ciśnieniu roboczym do 1 MPa lub para wodną nasyconą o ciśnieniu do 0,6 MPa (co odpowiada temperaturze 1650C). 

Aparaty ścienne wodne różnią się od aparatów parowych konstrukcją wymienników. Aparaty ASIP mają wymienniki zasilane parą wodną, a aparaty ASIW są zasilane wodą o temperaturze t1/t2 = 90/70; 110/70; 130/70; 150/70°C. Wymienniki wodne są wykonane jako III i IV rzędowe na ciśnienie robocze instalacji do 1,0 MPa. Elementy grzejne wykonywane są z rur stalowych spiralnie ożebrowanych taśmą stalową i cynkowanych. Wymienniki parowe wykonane są jako II i III rzędowe przystosowane do zasilania parą wodną nasyconą ciśnieniu od 10 - 600 kPa (6 atn. ) (co odpowiada temperaturze 165°C). Elementy grzejne wykonywane są z rur stalowych spiralnie ożebrowanych taśmą stalową i cynkowanych. 
Poza tym nagrzewnica składa się z: 

  • żaluzji nawiewnej z możliwością nastawienia kierownic do regulacji kierunku i zasięgu strugi powietrza wykonanej ze stali, 
  • leja wlotu stalowego z przewężką mosiężną
  • osłony wlotu z siatki mosiężnej. 

Aparaty mogą być w wykonaniu prawym i lewym różniącym się tym, że w wykonaniu prawym lej wlotu znajduje się z prawej strony patrząc od strony wylotu (żaluzji), natomiast w wykonaniu lewym - z lewej strony patrząc od strony wylotu. W każdej z trzech wielkości aparatów istnieje możliwość zastosowania jednego z dwóch silników o różnych obrotach. Zastosowanie aparatów z silnikami niskich obrotach zalecane jest w przypadku wymaganej cichej pracy aparatów i uzyskania wyższej temperatury powietrza na wylocie.

Wszystkie prawa zastrzeżone - Ter-Went Radom