Dodaj do ulubionych Mapa strony
Nagrzewnice przewodowe NP
image

NPW-1a/II; NPW-1a/III; NPW-1a/IV
NPW-1b/II; NPW-1b/III; NPW-1b/IV
NPW-2a/II; NPW-2a/III; NPW-2a/IV
NPW-2b/II; NPW-2b/III; NPW-2b/IV
NPP-1a/II; NPP-1a/III
NPP-1b/II; NPP-1b/III
NPP-2a/II; NPP-2a/III
NPP-2b/II; NPP-2b/III

Aparaty grzewczo – wentylacyjne do nawiewu przewodowego z wentylatorem bębnowym służą do ogrzewania hal produkcyjnych, hurtowni, magazynów, pawilonów handlowych itp. Produkowane są w wielkościach 1 i 2 na czynnik grzejny woda lub para. Aparaty przystosowane są do czerpania powietrza z pomieszczeń lub całkowicie świeżego powietrza poprzez kanał czerpny, jak również powietrza mieszanego.

Opis konstrukcji
Aparat składa się z:

  • części grzewczej
  • części wentylatorowej
  • przepustnicy

Część grzewcza składa się z dwóch zespołów – obudowy i nagrzewnicy. Obudowa ma kwadratowy przekrój poprzeczny, odpowiadający wymiarami przekrojowi obudowy części wentylatorowej. Mocowanie części grzewczej z wentylatorową umożliwia cztery dowolne położenia króćców – dolotowego i wylotowego wody względem ściany przedniej, zamykanej  czterema zawiasami panelowymi. Część grzewcza zakończona jest kołnierzem, umożliwiającym przykręcenie kanału rozprowadzającego powietrze. Nagrzewnice wodne wykonane są jako II, III i IV-rzędowe na ciśnienie instalacji zasilających do1000 kPa – woda lub 600 kPa – para. Grzejniki wykonane są z wysokożebrowanych rur bimetalowych (Al. – stal). W każdej z dwóch wielkości aparatu istnieje możliwość zastosowania jednego z tych grzejników, jak również wentylatora z jednym z trzech silników.
Część wentylatorowa składa się z następujących zespołów: obudowy wentylatora i filtru powietrza. Obudowa ma konstrukcję ramową, wykonaną z profili aluminiowych. Dostęp do wentylatora i filtru ułatwia znajdująca się w obudowie pokrywa, zamykana na cztery zawiasy panelowe. W aparatach stosowane są wentylatory bębnowe dwustrumieniowe ssące typu WPBD-25M i WPBD-31,5M z silnikami typu Sg. Wentylator jest zamocowany do podstawy obudowy wraz z ramą na amortyzatorach. Wylot wentylatora połączony jest z dyfuzorem elastycznym fartuchem. wentylator ustawiony jest na ramie stalowej. Aparat wyposażony jest w filtr powietrza klasy A-1. 
Przepustnica podzielona jest na dwie części w stosunku ok. 1:2. Podział taki umożliwia jednoczesne czerpanie powietrza świeżego i obiegowego. Każda z tych części ma własną regulację łopatek. Mocowanie przepustnicy z częścią wentylatorową umożliwia jedno z czterech położeń przepustnicy względem ściany przedniej.

katalog

iconNP.pdf

Wszystkie prawa zastrzeżone - Ter-Went Radom