Dodaj do ulubionych Mapa strony
Wymienniki ciepła typu JAD X
image

Są wodno-wodnymi intensywnymi wymiennikami przeciwprądowymi o przeponie z rur. Woda grzejna płynie w rurkach a woda ogrzewana (instalacyjna) w płaszczu w układzie przeciwprądowym. Przeznaczone są do stosowania w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania (c.o.) i centralnej ciepłej wody użytkowej ( c.w.) obiektów budownictwa  zasilanych w energię cieplną z  wodnych systemów ciepłowniczych o ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa i temp. do 203°C lub przy zastosowaniu czynnika grzejnego w postaci pary wodnej nasyconej jeśli wielkość ciśnienia roboczego nie przekracza ciśnienia nasycenia pary wodnej przy dopuszczalnej temperaturze roboczej tp= 203°C. Poza przygotowaniem c.w. i c.o. wymienniki mogą być stosowane w instalacjach przemysłowych i technologicznych dla różnych czynników grzejnych i ogrzewanych. W tych przypadkach ich wydajność oraz przydatność muszą być indywidualnie określone. Ciśnienie próbne wymienników 2 MPa.. Produkowane są zgodnie z Warunkami Dozoru Technicznego. Zaletą wymienników ciepła jest ich zwarta budowa oraz niezawodne działanie przy prawidłowo wykonanej instalacji i właściwym uzdatnianiu wody.

Warunki stosowania
Wymienniki ciepła JAD-X mogą być stosowane do transformacji ciepła z centralnych wodnych systemów ciepłowniczych oraz przy zastosowaniu czynnika grzejnego w postaci pary wodnej nasyconej o temperaturze do 203 °C i ciśnieniu do 0,6 MPa. Zaleca się, aby przy stosowaniu pary wodnej czynnik ogrzewany, tj. woda, był kierowany do przestrzeni międzyrurkowej. Czynnikiem odbierającym ciepło może być woda kierowana do centralnych ogrzewań, gospodarstw domowych (ciepła woda użytkowa), instalacji technologicznych, wentylacji, ogrzewań powietrznych itp. Wymienniki ciepła JAD-X mogą mieć również zastosowanie przy innych mediach grzejnych i ogrzewanych. W tych przypadkach ich wydajność oraz przydatność muszą być indywidualnie określone. Wymienniki ciepła JAD-X przewidziane są do pracy w pozycji pionowej (górę wymiennika określa tabliczka znamionowa). Należy je montować w sposób uniemożliwiający działanie na króćce sił większych od ciężaru wymiennika wraz z wodą oraz sił i momentów gnących. Wymienniki ciepła JAD-X można łączyć w baterie równoległe. Przed wymiennikami JAD-X należy montować filtry lub osadnika zatrzymujące ciała obce granulacji powyżej 0,5 mm. Jeżeli przed wymiennikami zastosowano urządzenie automatycznej regulacji to zamontowane filtry lub osadniki muszą spełniać również wymagania tych urządzeń. Zanieczyszczenia osadzone na wewnętrznych powierzchniach wymienników ciepła należy usuwać metodami chemicznymi, ustalonymi każdorazowo dla danych warunków miejscowych, bądź zgodnie z instrukcją chemicznego czyszczenia wymienników ciepła typu JAD-X.

katalog

iconkliknij aby pobrać

Wszystkie prawa zastrzeżone - Ter-Went Radom