Dodaj do ulubionych Mapa strony
Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe WDEx
image

WDEx

Przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń, w których mogą powstać atmosfery wybuchowe gazów, par lub mgieł. Zapewniają one wymagany poziom bezpieczeństwa dla urządzeń grupy II kategorii 3, a więc urządzeń które mogą pracować w miejscach innych niż zakłady górnicze w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego. Dodatkowo warunkiem jest aby wystąpienie atmosfery wybuchowej było mało prawdopodobne, a jeżeli wystąpi to tylko w krótkim okresie. Przeznaczeniem wentylatorów jest praca w takich pomieszczeniach jak linie do natryskiwania (farby ciekłe), pralnie chemiczne, magazyny chemiczne itp. zaklasyfikowanych w części lub w całości jako strefa 2.

Opis urządzenia
Typoszereg wentylatorów typ WDEx zawiera 5 wielkości: 16; 20; 25; 31,5; 40.
Każdy wentylator wyposażony jest w:
• część elektryczną: silnik budowy wzmocnionej,
• część mechaniczną:
a/ wirnik promieniowy metalowy, wyważony statycznie i dynamicznie,
b/ obudowa niemetalowa.
Uwaga: Obudowa niemetalowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa z powłoką przewodzącą zapewniającą odprowadzanie nadmiarowych ładunków elektrostatycznych.
Warunki pracy.
Wentylatory WDEx przewidziane są do pracy przy temperaturach otoczenia w zakresie -20 do +40 ºC.
Dopuszczalna możliwa do wystąpienia temperatura na powierzchni elementu wentylatora T3 = 200 ºC, tak więc przy doborze należy pamiętać aby najniższa temp. samozapłonu atmosfery wybuchowej była wyższa od w/w temperatury T3.

Charakterystyki

Wszystkie prawa zastrzeżone - Ter-Went Radom