Dodaj do ulubionych Mapa strony
Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe FKP
image

Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe z napędem bezpośrednim typu FKPnb wielkości 20; 25;31,5; 40; 50  posiadają zabezpieczenie przed zapłonem par benzyny do lakierów, ksylenu, toluenu, octanu etylu i alkoholu etylowego od iskier mechanicznych. Mogą być stosowane w sferach zagrożenia wybuchem Z1; Z2 gazami i parami cieczy palnych należących do podgrupy II A wybuchowości i klas temperatury T1; T2 i T3. Temperatura przetłaczanego czynnika nie może przekraczać 500C. Dopuszczalna zawartość pyłu 0,3 g/m3.

Budowa
Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali 1H18N9T, w odpowiednich miejscach wyłożona blachą mosiężną, wirnik ze stali St3SX. Wentylatory posiadają odpowiednie zabezpieczenie przeciwwybuchowe przed iskrzeniem podczas awaryjnego styku części wirujących z elementami stacjonarnymi wentylatora, na skutek awarii łożysk, przesunięcia wirnika, odkształcenia obudowy itp.Wentylatory FKP wielkości 20, 25 i 31,5 produkowane są z kolektorami obrotowymi,natomiast wielkości 40 i 50 z kolektorami stałymi.

Układy wentylatorów
Wentylatory z kolektorami obrotowymi wykonane są dla 8 położeń kolektora o zwrocie lewym: LGO; LG45; LG90; LG135;LG180;LG225; LG270; LG315 oraz 8 położeń o zwrocie prawym: RD0; RD45; RD90; RD135; RD180; RD225; RD315 wg normy PN-92/M-43011.

Parametry techniczne
Parametry techniczne (wydajność i spiętrzenie) wentylatorów promieniowych przeciwwybuchowych typu FKPnb i FKPnp są takie same jak wentylatorów typu FK. Wydajność od 300 do 20000 m3/godz. przy spiętrzeniach od 50 do 4000 Pa. Parametry przepływowe opracowano dla warunków normalnych tj. gęstość czynnika na wlocie 1,2 kg/m3. Do napędu wentylatorów przeciwwybuchowych stosuje się silniki przeciwwybuchowe z obudową ognioszczelną: stopień ochronny - IP 54; grupa - II B; klasa temperaturowa - T4.
Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe posiadają atest wydany przezGłówny Instytut Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA” w Mikołowie.

Uwagi eksploatacyjne
Wentylatory promieniowe przeciwwybuchowe typ FKP instalowane na stanowisku pracy muszą być wyposażone w osłony wlotu i wylotu. Zmiany w położeniu części wirujących w stosunku do stacjonarnych części wentylatorów są niedopuszczalne. Do silników przeciwwybuchowych należy dołączyć przewód zasilający zgodnie z przepisami budowy urządzeń elektro-energetycznych i przestrzeni zagrożonych wybuchem.

katalog

iconkliknij aby pobrać

Wszystkie prawa zastrzeżone - Ter-Went Radom